Home Kultura Iz Kuta Naše Kraljice Sanijele Matković”Pjesma GOJKU ŠUŠKU”

Iz Kuta Naše Kraljice Sanijele Matković”Pjesma GOJKU ŠUŠKU”

674
0
SHARE
Rođen u blizini Brijeških zvonika
Gdje te majka uspavljivaše
Uz njihov zvonki glas
Na Brijegu
Čije si ime
Nosio u srcu
Ma kamo god išao krak tvoj
Pa i kad je trebalo
Biti ljuti boj
Znalo se da je njegovo ime na usnama tvojim
Svi hrastovi njegovi
Bijahu u tvome pogledu
Dok si se s njegovim sinovima
Borio za slobodu
ZATO
Hrastovi ti i danas iskazuju odu
Za svu ljubav i žrtvu
I kada se nađe u smrti vrtlu
Bogu
Domovini
I Brijegu rekao si
 ZADAĆA JE IZVRŠENA
 Neka ti vječnost sabere dobrotu
Jer nema ništa uzvišenije u životu
Već za  dobro braće svoj darovati život svoj!
…kao što učini ti BRIJEŠKI HRASTU!