Home BIH Nikolina Šimunović…Obranila si me

Nikolina Šimunović…Obranila si me

516
0
SHARE
Nisi me dala Majko kad udariše na mene sve sile zla.
Nisi me dala Zagovornice kad slagaše na mene sve laži što Sotona im naredi.
Nisi me dala u ruke sudaca potkupljenih ni pod mačeve farizeja ovoga doba.
Opkoliše me i odvedoše kao janje pred klanje.
Majku moju uplakanu ostaviše dušmani i sladiše se njenim suzama.
Radovaše se jer  misliše da laži njihove Gospodin prozrijeti neće ni osvetu im moćnu pripremiti neće.
Lažno me optužiše i sva zla na mene svališe,
Prstima na mene upirali su i sladili se mojim bolima.
Kao crkveni miš sakrih se pod plašt Majke Marije i Ona me iz ralja njihovih zlobnih izbavi.
Moćna je Majka moja,
Izbaviteljica moja,
Gospođa moja
I Odvjetnica moja.
Opravdala si me i izbavila pred očima dušmana mojih što na mene lažima udariše i kamenje na mene bacahu.
Majka moja Međugorska pohita mi u pomoć,
izbavi me, oslobodi me hrabro
i dušmane moje u zbunjenosti ostavi.
Planove si sve njihove zle uništila,
Mene slabašnu obranila,
Svoju slavu i moć pred svima pokazala
I ljubljenu kćer svoju ljubavlju obasula.
Na tron me stavljaš Majko,
I milosti po meni prosipaš,
Želje srca moga ispunjavaš
I kao Zmaj zlo od mene tjeraš.
Čuvaš me kao što Sina si svoga čuvala.
Sa mnom si plakala kad nevinu me odvedoše,
Za mnom ti si hodila
Dok križ svoj sam nosila.
Hvala ti Majko,
Hvala ti Zaštitnice moja,
Hvala ti Odvjetnice moja,
Hvala ti Liječnice moja.
Hvala ti što mene si izabrala pod zaštitu svoju i moćnom nogom svojom zgazila glavu zmiji što na mene otrove svoje naumi ispustiti.
Zmija sad je uništena,
Sva sila joj je oduzeta,
A narod sav vidje tko bijahu oni zaslijepljeni što njoj su služili.
A mene ti Majko uzvisila si neznatnu i pred očima svijeta i Boga na prijestolje me postavljaš i sve milosti na me spuštaš.
Nikolina

(Molim sve dušice koje preuzimaju moje objave da me potpišu jer molitve i pjesme pišem sama po daru Duha svetoga. Hvala