Home Herceg-Bosna Održana sjednica GV Široki Brijeg

Održana sjednica GV Široki Brijeg

1293
0

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića održana je 19. sjednica Gradskog vijeća.

Na sjednici je bilo nazočno 24 vijećnika, koji su jednoglasno usvojili zapisnik s prethodne sjednice.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće izabranih dužnosnika, savjetnika, državnih službenika i namještenika jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu Grada Širokog Brijega.  Ova Odluka je izrađena iz razloga što je došlo do izmjene zakonskih i podzakonskih akata kojim se uređuju prava izabranih dužnosnika, savjetnika, državnih službenika i namještenika.

Odluka o visini jednokratne naknade za dodijeljeno grobno mjesto u gradskom groblju Mekovac usvojena je jednoglasno. Visina jednokratne naknade iznosi: za grobnice s četiri grobna mjesta iznosi ukupno 5.800,00 KM, odnosno za grobnicu s dva grobna mjesta 2.900,00 KM. Za provedbu postupka dodjele i prodaje zadužuje se JU COMING.

Određena su građevinska zemljišta u državnom vlasništvu i to na području katastarskih općina Lištica i Turčinovići.

Usvojena je Odluka o zamjeni nekretnine između društva „Lukas T.P. Nakić“ d.o.o. Široki Brijeg i Grada Širokog Brijega. Predmetna zemljišta se nalaze na istom lokalitetu, zamjena odgovara urbanističko tehničkim uvjetima, a zemljišta su procijenjena  na istu vrijednost. Sukladno članku 363. stavak 4. Zakona o stvarnim pravima dopuštena je neposredna zamjena nekretnina.

Odluka o prodaje nekretnine neposrednom pogodbom društvu Lukas T.P. Nakić“ d.o.o. Široki Brijeg usvojena je jednoglasno. Do neposredne pogodbe je došlo zbog formiranja jedinstvene građevinske parcele a u svrhu izgradnje poslovnog objekta.

Jednoglasno je usvojeno Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Grada Širokog Brijega.

Također, jednoglasno je usvojeno Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Slavena Brekala sina Slavka iz Crnih Lokava.

Inicijativa za bratimljenje Grada Širokog Brijega i Općine Žepče usvojena je jednoglasno. Usvajanjem ove inicijative želi se napraviti korak k poboljšanju i unaprijeđeniju odnosa između Žepča i Širokog Brijega. I do sad su uspješno surađivali, ali ovom inicijativom uspostavila bi se još čvršća suradnja i povezanost. Ovaj čin nudi priliku za razmjenu iskustava u mnogim segmentima života i rada kao i otvaranje mogućnost na osmišljavanju i provedbi gospodarskih, kulturnih, obrazovnih, turističkih, sportskih i drugih aktivnosti.

Informacija o izvršenju Proračuna Grada Širokog Brijega od 1.1.2018. god.  do 30.6.2018. godine primljena je na znanje.

Također, jednoglasno su usvojena izvješća o radu za školsku 2017./2018. godinu:
a)  Gimnazije fra Dominika Mandića,
b)  Srednje strukovne škole,
c)  Prve osnovne škole Široki Brijeg,
d)  Druge osnovne škole Široki Brijeg,
e)  Osnovne škole Kočerin,
f)  Osnovne škole Biograci,
g)  Glazbene škole Široki Brijeg;

Informacija o radu Podružnice za zapošljavanje Široki Brijeg primljena je na znanje.

Previous articleZakon o izbornim jedinicama pao na klubovima: Hrvati i Srbi protiv, Bošnjaci nastavljaju s pravnim nasiljem
Next articlePredsjednik Čović u Drvaru i Bosanskom Grahovu: Podrška projektima