Home Kultura UMIRU LI LJUDI , ZARAŽENI KORONOVIRUSOM, ZBOG NEUKAZIVANJA MEDICINSKE POMOĆI?

UMIRU LI LJUDI , ZARAŽENI KORONOVIRUSOM, ZBOG NEUKAZIVANJA MEDICINSKE POMOĆI?

706
0

 

Obzirom da smo svi zbunjeni i preplašeni, otkako je proglašena pandemija, obraditi ću ovu temu sa pravnog aspekta, jer su me neki građani pitali za moje mišljenje u vezi svih ovih dešavanja, a posebno sankcija, koje bi bile primjenjive na pojedine, usljed kršenja propisa.

Nisam liječnik, pa da mogu znati da li su neki ljudi umrli, samo zato što im nije ukazana medicinska pomoć, kada su zaraženi koronovirusom ili bi isti umrli i da im je pružena medicinska pomoć pomoć.

Mnogo pitanja se postavlja pred sve nas, a medicinska nauka, još nije uspjela odgovoriti na sve to.

Postavljaju razne teorije, koje sve nas dodatno zbunjuju.

Kada su u pitanju mjere zaštite, također j se različito postupa.

Kod nas se novčano sankcioniraju, oni građani, koji ne nose zaštitne maske, dok Svjetska zdravstvena organizacija ne predlaže nošenje maski.

Po meni je neprihvatljivo sankcioniranje onih, koji ne nose maske, nakon što imamo stav Svjetske zdravstvene organizacije, kao i činjenice da je država morala besplatno osigurati i maske, rukavice, kao i sredstva za dezinfekciju domova i drugih površina.

Ovo iz razloga jer je mnogo onih, koji nemaju novaca da kupe tu zaštitnu opremu, a druga stvar je to što nema ni gdje da se kupi.

Moje je mišljenje da treba nositi zaštitnu masku, kao i održavanje distance, jer time štitimo i sebe i druge.

Neprihvatljivo je da se inzistira na policijskom satu, a građani tijekom dana šire zarazu, jer nemaju zaštitnih rukavica, maski ili neki ne peru ruke, ne održavaju distancu, kako u prodavnicama, bankama, tako ni distancu sa prijateljima.

Po meni je prihvatljivije zabraniti okupljanje i inzistirati na distanci.

Činjenica je da umiru i mladji ljudi, koji su obolili od koronavirusa.

Ja sam neke od tih ljudi znala!

Kada je u pitanju pružanje medicinske pomoći oboljelima od koronovirusa , tu smo u još većoj dubiozi, jer evo već nekoliko slučaja, ukazuju na isto postupanje zdravstvenih radnika, odnosno njihovo nepostupanje .

Po meni je neprihvatljivo ostavljanje ” zaraženog” u svom domu, bez ikakve provjere, da li je isti zaražen i bez vađenja adekvatnih nalaza kada pacijenti zovu u pomoć.

Neprihvatljivo je, da zdravstveni radnik kaže , da nema zaštitnu opremu i da zbog toga neće da primi pacijenta ili istoga posjeti u njegovom domu!

A pogotovu kada takav pacijent umre, a nije imao prigodu da ga se pregleda ili da mu se pruži zdravstvena zaštita.

Tada se uvjek postavlja pitanje nečije odgovornosti!

Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine u svom čl. 232 navodi slijedeće:

„Nepružanje medicinske pomoći.

Doktor medicine, doktor stomatologije ili drugi zdravstveni djelatnik koji ne pruži neodgodivu medicinsku pomoć osobi kojoj je takva pomoć potrebna, iako je svjestan ili je mogao i morao biti svjestan da zbog toga može nastupiti teško narušenje zdravlja ili smrt te osobe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.“

Isto tako Kazneni zakon Fedracije B i H, sankcionira građane, koji ne postupaju po propisima u vrijme epidemija.
Tako se u čl. 225. Navodi slijedeće:

„ Prenošenje zarazne bolesti

(1) Tko ne postupi po propisima ili nalozima kojima nadležno tijelo zdravstvene službe određuje preglede, dezinfekciju, odvajanje bolesnika ili drugu mjeru za suzbijanje ili sprječavanje zarazne bolesti kod ljudi, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja zarazne bolesti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko ne postupi po propisima ili narlozima iz stavka 1. ovoga članka glede suzbijanja ili sprječavanja zaraznih bolesti kod životinja, pa zbog toga dođe do opasnosti prenošenja zarazne bolesti na ljude.
(3) Tko kazneno djelo iz st. 1. i 2. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.“

Članakom 226. Se propisuje slijedeće:
„ Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije.
Tko za vrijeme epidemije kakve zarazne bolesti ne postupi po nalozima ili odlukama donesenima temeljem propisa nadležnog tijela kojima se određuju mjere za suzbijanje ili sprječavanje epidemije, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.“

Kazneni zakon Republike Srpske , slično propisuje sankcije za ovakva ponašanjima u člancima Od 211 do 215.

Dakle, jasno je zakonom propisano, koja ponašanja se sankcioniraju i svi građani bi morali shvatiti ozbiljno ovu situaciju i pridržavati se uputa nadležnih organa, bez obzira kakvo mišljenje privatno o tome imali.

Ružica Krešić-Jukić

No photo description available.
Previous articleObavijest o održavanju obljetnice HVO-a i čestitka
Next articlePetar Zelenika: U tajnosti smo se pripremali za obranu Mostara i Hercegovine