Home Ekonomija Usvojen proračun Općina Čitluk za 2024. godinu u iznosu od 15,5 milijuna...

Usvojen proračun Općina Čitluk za 2024. godinu u iznosu od 15,5 milijuna KM

166
0

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk usvojen je proračun Općine Čitluk za 2024. godinu. Prihodi Općine Čitluk u 2024. godini proračunom su planirani u iznosu od 15.500.000,00 KM, dok su rashodi planirani u iznosu 15.500.000,00 KM s pričuvom u iznosu od 10.000,00 KM, prenosi Hrvatski Medijski Servis.

Proračun za sljedeću godinu predstavio je Marin Radišić, načelnik Općine Čitluk, a nakon što je obrazložio glavne odrednice proračuna, načelnik Radišić je istaknuo kako je proračun brižno planiran i najavio novine vezane za izdvajanje sredstava iz proračuna za pomoć mladim osobama.

Nakon usvajanja proračuna, Općinsko vijeće Čitluk usvojilo je odluku o izvršenju plana proračuna za 2024. godinu, a usvajanju ovih odluka prethodilo je usvajanje rebalansa proračuna za godinu koja je na izmaku.

Naime, zbog povećanih prihoda, izmijenjenih okolnosti poslovanja i prolongiranja započetih projekata bilo je potrebno pristupiti rebalansu proračuna za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. godine. Rebalans proračuna usvojen je većinom glasova nazočnih vijećnica i vijećnika, a usvojenim rebalans proračuna prihodi, primici i kreditna zaduženja s jedne strane i rashodi i izdaci s druge strane planirani su u iznosu od 13.853.000,00 KM uz proračunsku rezervu od 10.000,00 KM.

Vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na današnjoj sjednici proveli su raspravu o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva Čitluk te o razrješenju ranijeg saziva ovog tijela. Većinom glasova nazočnih vijećnica i vijećnika za članove Izbornog povjerenstva imenovani su: Ivan Stojić, predsjednik te Božena Odak i Slaven Markota, članovi Povjerenstva, dok su, nakon isteka mandata, dužnosti u Općinskom izbornom povjerenstvu Čitluk razriješeni: Irena Bago, Franimir Pervan i Zvonimir Planinić.

Općinsko vijeće Čitluk na današnjoj sjednici dalo je suglasnost da se Ante Kozina, nakon što su prethodno provedene sve zakonom predviđene procedure, imenuje za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Čitluk na mandat od četiri godine. Ovu točku dnevnog reda, kao i točku dnevnog reda na kojoj su imenovani članovi Općinskog izbornog povjerenstva Čitluk i razriješeni članovi iz prethodnog obrazlagao je Mario Rozić, tajnik Ureda načelnika Općine Čitluk.

Na današnjoj sjednici usvojene su izmjene i dopune Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta, a nakon provedene rasprave i usvajanja odluke za članove spomenutog povjerenstva imenovani su: Mate Miletić, Maja Martinović, Pero Radišić, Marin Sivrić i Stana Krmek.

Lidija Bradara

Općinsko vijeće Čitluk na današnjoj sjednici usvojilo je prijedloge za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za prostorno uređenje, imovinsko – pravne poslove i katastar zemljišta, koje je prije rasprave obrazlagao pomoćnik načelnika Franimir Pervan, kao i prijedloge za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo, koje je obrazlagala pomoćnica načelnika Jasna Karačić.

Početak sjednice bio je rezerviran za vijećnička pitanja, pa je tako vijećnica Božana Bevanda upoznala nazočne s pokrenutom inicijativom za uređenje izvorišta Sutivan, a gospodarstvenici, potencijalni podupiratelji projekta uređenja prometnice i samog izvorišta uz postavljanje primjerenih spomenika te šira javnost bit će obavješteni o detaljima uskoro./HMS/

Previous articleHrvatski kapetan: ‘Francuzi su mi uništili snove! I danas vraćam film utakmice’
Next article30. obljetnica zločina nad Hrvatima u Križančevom selu – općina Vitez