Home Ekonomija Eveline Napaja Keke “Be with people who will always understand you…”

Eveline Napaja Keke “Be with people who will always understand you…”

715
0
Be with people who will always understand you…
Not miss understand you..
Live with people who value your worth..
Not with people who see what your paying them back with.
Live with people how understand human nature…
But not with people who seem themselves as perfect and winer’s always…
Be always rightful and advantageous to every creature on earth….
And always learn to forgive to keep your soul smart and special ❣️..
No one will consider you beautiful… unless you have a beautiful heart for any human being to look through…. And it’s good to always be who you are…to earn credit you should work hard for it….
Don’t under look on other people you seem to be better than them because no body knows tomorrow…
Always remember that life is a process with ups and downs 🙌….I limit my words here because a dictionary may look big but can still be small to me if given chance……
God above all…
I admit my smile always 😉
No matter what I do or face…
My smile will either cover the pain…
Or reveal the joy in me….
Almighty consider me in your favor 🙏🙏💞🙏💞
Budite s ljudima koji će vas uvijek razumjeti …
 Ne propustite da vas razumijem ..
 Živi s ljudima koji cijene tvoju vrijednost ..
 Ne kod ljudi koji vide čime im vraćate novac.
 Živite s ljudima kako razumiju ljudsku prirodu …
 Ali ne s ljudima koji se čine savršenima i uvijek su pobjednici …
 Budite uvijek u pravu i korisni za svako stvorenje na zemlji ….
 I uvijek nauči opraštati da bi tvoja duša bila pametna i posebna ❣️ ..
 Nitko vas neće smatrati lijepima … osim ako imate lijepo srce kroz koje bilo koje ljudsko biće može gledati …. I dobro je uvijek biti ono što jeste … da biste zaradili kredit, za to biste se trebali potruditi …  .
 Ne obazirite se na druge ljude za koje izgledate da ste bolji od njih, jer niti jedno tijelo ne zna sutra …
 Uvijek se sjeti da je život proces s usponima i padovima 🙌 …. Ovdje ograničavam svoje riječi jer rječnik može izgledati velik, ali mi i dalje može biti mali ako mi se pruži prilika ……
 Bog iznad svega …
 Priznajem svoj osmijeh uvijek 😉
 Bez obzira što radim ili se suočavam …
 Moj će osmijeh pokriti bol …
 Ili otkrij radost u meni ….
 Svemogući me uzmi u svoju korist 🙏🙏💞🙏💞
Previous article[ ZA ČISTIJI NEUM-NEUM SE VOLI DJELIMA ]
Next articlePredsjedništvo Kluba utemeljitelja HDZ-a BiH održalo 5. redovitu sjednicu