Home Kultura GRUBEŠA: Novi nacrt Zakona o VSTV-u uskoro će biti upućen Vijeću ministara

GRUBEŠA: Novi nacrt Zakona o VSTV-u uskoro će biti upućen Vijeću ministara

551
0

Još nije pripremljen nacrt zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, a ni zakon o sudovima BiH.

– Činjenica je da zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom Covid-19 nailazimo na poteškoće u radu na planiranim aktivnostima. Odgođeni su brojni sastanci, a Radna grupa formirana za izradu novog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću sastoji se od većeg broja članova. Vrlo je teško organizirati sastanke, pa će se pokušati pisanom komunikacijom bar djelimično rješavati ovo pitanje – izjavio je u intervjuu za današnje “Oslobođenje” ministar pravde BiH Josip Grubeša.

Po njegovim riječima, istina je da ova situacija otežava ispunjenje zacrtanih ciljeva, međutim, to nije jedini razlog zašto ovi zakoni nisu još u proceduri.

– Prije svega, tu je odsustvo kompromisa o metodama prevladavanja uočenih nedostataka, a onda i veliki broj onih koji su involvirani u materiju, a koji se smatraju pozvanim da i oni sudjeluju u izmjenama propisa. Sam sebe još nitko nije uspio reformirati, ideje i metode moraju doći izvana, od objektivnih promatrača. Spomenuti nacrt zakona o izmjenama Zakona o VSTV-u BiH pripremljen je još početkom rujna 2020. godine te su pribavljena sva potrebna mišljenja, opravdane sugestije prihvaćene i ugrađene u tekst – kazao je Grubeša.

Nakon toga, nacrt zakona poslan je Venecijanskom povjerenstvu radi pribavljanja mišljenja i uskoro će biti upućen na Vijeće ministara.

Stiče se dojam, budući se novi zakon o VSTV-u najavljuje još od 2018. godine, da politika koči taj proces.

Grubeša kaže da nije bilo kompromisa o svim propisima koje je nužno donijeti u okviru reforme pravosuđa, ali da se dosta daleko odmaklo u približavanju stavova. Ovo se ne odnosi na zakon o VSTV-u, jer on još nije bio tema Strukturalnog dijaloga, već se u profesionalnim krugovima zna tko želi da sve ostane nepromijenjeno, a samo su deklaratorno za reforme.

– Mnogo je onih koji svoju moć crpe iz pravosuđa i činjenice da imaju utjecaj na pravosuđe ili im ustroj istog odgovara kakav je i oni, naravno, nisu za to da tu moć izgube. Međutim, da bismo imali vladavinu prava, pravosuđe mora biti samostalno i neovisno u pogledu donošenja odluka u pojedinačnim slučajevima, ali nikako da su pojedinci “samostalni” do te mjere da za svoj učinak ne odgovaraju nikome – rekao je.

Upitan koje će najznačajnije izmjene obuhvatiti novi zakon o VSTV-u, Grubeša kaže da u BiH ima više od 1.450 sudaca i tužitelja, a zakon o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću je taj koji uređuje sva pitanja koja su ovom skupu ostavljena za raspravu.

– Važeći zakon o VSTV-u ima nedostataka, posebno u pogledu imenovanja i disciplinskih postupaka, sukoba interesa, prijave imovinskog stanja, kao i prava na žalbu na konačne odluke VSTV-a. Dakle, u temeljna pitanja koja su uređena u nacrtu zakona, a koja zahtijevaju žurno usvajanje spadaju; sukob interesa članova VSTV-a, izvješća o imovini sudaca i tužitelja, što uključuje i same članove VSTV-a, te njihovu provjeru, osnivanje jedinice za integritet, pravni lijekovi protiv odluka o imenovanju i pojedine izmjene i dopune vezano za stegovne prekršaje i stegovne postupke koji se vode protiv sudaca i tužitelja – rekao je, između ostalog, ministar pravde BiH Josip Grubeša za “Oslobođenje”./HMS/

Previous articlePJESNIČKO BUĐENJE
Next articlePENDEŠ: Treba se fokusirati na spriječavanje ilegalnog ulaska migranata u BiH, a ne na gradnju prihvatnih centara širom BiH