Home BIH Marija Librenjak “U životu sve se minja, uvik niko sriću priči, pak...

Marija Librenjak “U životu sve se minja, uvik niko sriću priči, pak mi se ne da u varoš pičit…

808
0
U životu sve se minja, uvik niko sriću priči, pak mi se ne da u varoš pičit…
Srpanj u varošu
Dogranjsalo pomalako lito, sve ki da neće – žeže.
Ne da se Mari vanka ladovine, i ruke jon se bile.
Dičja cika jon zabebiljaje dane škure
Kadikad i Mara od ore ter druge u varošu obađe.
Valja poćirit i drage tete.
Nakusa se vonja lipe, trevi dikoje drago čeljade.
Zvona s Gospina kanpanela dušu kripe.
Kažu neki da meću palke, i zeman je.
Alka i Gospa naša iđe, naške fraje.
Evo jedne take zgode  iz sutona juče’.
Operta Maru besida   mile  Vesne.
Bože, ćarice, pak i dogodine!
U Karakašici, 4. srpnja 2019.
Marija Librenjak
P.S.Fala dragon Vesni Modrić , pravon me upicanila , ka i priklanjska montura , boršin iz zemana , iz materine škrinje ventula..pravo se Mara, nek je u godine zašla ,  luša….Frizura i farba zapale me dvajest kuna,.obnoć se ofarbala, a nevista nasuvo podašišala (Bog jon rađu blagoslovio)  i evo meneka…Poče , i lunbrela je meni montura i bagulina ter i suk kadikad, a eto, činin  račun, misto smo malo pa će ćakulone, eno one, jopet s lunbrelon ter je sakri ove bote.
Previous articleTjedni komentar..”Snaga “Svakog” Naroda su Branitelji ..i Istina o Domovinskoj Povjesti….
Next articleOdržana sveta Misa na Misištu na Bilima