Home Ekonomija SDA kadrovi: Alden Kajtaz prvi čovjek ministarstva obrazovanja zaposlen na osnovu krivotvorene...

SDA kadrovi: Alden Kajtaz prvi čovjek ministarstva obrazovanja zaposlen na osnovu krivotvorene dokumentacije

369
0

Alden Kajtaz, sekretar Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, na ovu poziciju zaposlen je na osnovu krivotvorene konkursne dokumentacije. Ova činjenica, potvrđena presudom suda u Mostaru nije sporna Vladi FBIH koja nakon odlaska Elvire Dilberović za ambasadoricu u Švedskoj na poziciju prvog čovjeka institucije ključne za koordinaciju obrazovanja i verifikaciju diploma postavlja upravo Kajtaza.

Piše: Predrag Blagovčanin

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke nadležno je za koordinaciju obrazovanja u FBIH kao i proces provjere i verifikacije diploma. Pored ovih nadležnosti, institucija s budžetom od cca. 8 miliona KM u sklopu svojih ingerencija upravlja i procesima finansiranja grantova za obrazovne institucije kao i nevladine organizacije. Ministarstvo smješteno u Mostaru nažalost dijeli sudbinu niza drugih državnih institucija. Netransparentnost u radu kao i zapošljavanje na osnovu stranačke pripadnosti.

Upravo eklatantan primjer stranačkog kadroviranja u institucijama predstavlja i proces zapošljavanja Aldena Kajtaza u Federalnom Ministarstvu obrazovanja i nauke.

Uhodanu praksu imenovanja savjetnika, a nakon toga i raspisivanja konkursa kako bi se osiguralo radnom mjesto, prihvatila je i nekadašnja SDA-ova ministrica, a sada ambasadorica BIH u Švedskoj Elvira Dilberović.

Nakon imenovanja na poziciju ministrice Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Elvira Dilberović kao svog savjetnika imenuju stranačkog kolegu Aldena Kajtaza. Nedugo nakon imenovanja za savjetnika Kajtaz se i formalno zapošljava u ovom ministarstvu na poziciji sekretara.

Falsifikovao potvrdu o radnom iskustvu

Pravomoćnom presudom Kantonalnog suda u Mostaru Semir Šejtanić direktor osnovne škole Mujaga Komadina osuđen je na uslovnu kaznu od 10 mjeseci zato što je svjesno svojim potpisom ovjerio službenu ispravu kojom je krivotvorio podatke o radnom iskustvu Aldena Kajtaza kao i poslovima koje je obavljao na poziciji nastavnika matematike i fizike u ovoj osnovnoj školi.

Presuda opštinskog suda u Mostaru/foto: Tačno.net

Na osnovu ove krivotvorene dokumentacije Alden Kajtaz konkurisao je na radno mjesto sekretara ministarstva. Drugi kandidat za ovu poziciju bio je i advokat Milenko Krčum koji je i podnio krivičnu prijavu protiv Semira Šejtanića.

„Podnio sam krivičnu prijavu protiv Samira Šejtanića, člana Gradskog odbora SDA koji je svom stranačkom kolegi Aldenu Kajtazu, kao rukovodilac obrazovne institucije izdao uvjerenje o radnom iskustvu u kojem su navedeni neistiniti podaci. Po toj prijavi Kantonalno tužilaštvo u Mostaru je provelo istragu i podiglo optužnicu, po kojoj je Općinski sud Semira Šejtanića oglasilo krivim. Tu presudu je potvrdio i Kantonalni sud odbivši žalbu Šejtanića.“

Milenko Krčum pred nadležnim sudom u Mostaru pokrenuo je i parnicu u kojoj je jedan od tužbenih zahtjeva i taj da se konkurs na kojem je Kajtaz pobijedio poništi. Krčum također ističe i apsurd političke trgovine i eklatantno kršenje zakona i propisa.

„Kajtaza je imenovala njegova stranačka kolegica s izborne liste SDA na prošlim izborima, ministrica dr. Elvira Dilberović. Ona je zatim podnijela ostavku, pa je Vlada na temelju neustavnog dogovora – političke trgovine, ovlastila Kajtaza “za potpisivanja akata Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke”. Inače, dogovorom SDA i HDZ-a, protivno ustavom FBIH, SDA uz suglasnost svojih koalicionih partnera drži resore bez ministara na način da državne službenike pretvara u neku vrstu v.d. ministara. Ova rokada je upravo imala za svrhu da Kajtaz postane “kvazi-ministar”.  Ovom praksom se krši Ustav Federacije. A rukovodeće funkcije u državnoj službi i drugim javnim službama popunjavaju na temelju zakulisne, a nekad i otvorene trgovine između političkih stranaka.“

Elvira Dilberović/foto: Radiosarajevo

Nekadašnja ministrica, sad ambasadorica u Švedskoj Elvira Dilberović nije bila raspoložena za razgovor na ovu temu. Kako je naglasila ona više nema pravo da se izjašnjava povodom događanja u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.

Indikativno, nakon pozicioniranja Aldena Kajtaza na mjesto sekretara Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, njegov kolega koji mu je falsificirao potvrdu o radnom iskustvu Semir Šejtanić, imenovan je za predsjednika Upravnog odbora za mobilnost studenata i nastavnika FBIH u okviru ovog ministarstva.

Direktor O.Š. “Mujaga Komadina” Semir Šejtanić/ foto: FB

Prema dostupnim podacima od 2015. godine do 2018. godine i pozicioniranja Kajtaza, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na račun osnovne škole Mujaga Komadina na čijem čelu se nalazi Semir Šejtanić  isplatilo je ukupno 22.436 KM za četiri projekta.  Također, Šejtanić je bio i direktno finansiran od strane ovog ministarstva u iznosu od 1.200 KM za projekt „Komunikacija u školi – visokoškolski udžbenik.“

Za inspektore nema mjesta

Krajem februara ove godine novim pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta Inspektorat kao sastavni dio ovog ministarstva i ključna instanca za provjeru vjerodostojnosti svih obrazovnih isprava, je ukinut.

Razloge, prema mišljenju Selima Husovića inspektora u ovoj instituciji, treba tražiti u činu osvete i discipliniranje njega i kolege koji su ukazivali na nepravilnosti i zloupotrebe u ovom ministarstvu.

„Inspektorat kao sastavni dio ovog Ministarstva je bez ikakvih problema funkcionisao sve do dolaska ministrice Elvire Dilberović. Ministrica je 2016. godine Uredu za zakonodavstvo FBIH poslala upit samo za zakonitost rada Inspektorata. Ali ukoliko je sporan rad inspektorata onda je sporan i rad kompletnog ministarstva i svih sektora obzirom da su obrazovanje i nauka u FBIH u nadležnosti kantona. Međutim prema mom mišljenju iza ove odluke o ukidanju Inspektorata krije se discipliniranje i čin odmazde prema meni i kolegama koji smo godinama u kontinuitetu ukazivali na nezakonitosti u radu ministarstva te podnosili krivične prijave. Tužilaštvo HNK-a nikada nije adekvatno djelovalo niti pokušalo rasvijetliti dešavanja u ovom ministarstvu.“

Foto: Studomat

Podsjećamo, nakon afere o kupovini diploma i pritiska javnosti Vlada FBIH naložila je Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke da izvrši proces revizije diploma uposlenika u Federalnim institucijama. Kako Husović navodi,  inspektori ovog ministarstva nisu bili uključeni u ovaj proces.

„Inspektori kojima je u isključivoj nadležnosti provjera vjerodostojnosti obrazovnih isprava nisu bili uključeni u ovaj proces, a u istom je na prijedlog ministrice angažovan Alden Kajtaz što je samo po sebi nelogično i paradoksalno. Dakle čovjek koji je na osnovu falsifikovane dokumentacije zaposlen trebao je da provjerava obrazovne isprave na federalnom nivou vlasti i otkriva falsifikovane diplome.“

Premijer Vlade FBIH Fadil Novalić/foto: Radiosarajevo

Selim Husović naglašava da su na nepravilnosti u radu kao i podatak da se na čelu ministarstva nalazi Alden Kajtaz koji je zaposlen na osnovu krivotvorene dokumentacije, upozoravali sve nadležne institucije, Vladu FBIH i premijera Novalića, Agenciju za državnu službu FBIH kao Federalni inspektorat.

„Pismenim aktom smo se obratili premijeru Novaliću još u novembru prošle godine te tražili da se oduzmu nadležnost i štembilj od Aldena Kajtaza. Nije bilo odgovora.  Isti dopis sa presudama smo poslali i u februaru, obraćali smo se i Agenciji za državnu službu kao i Upravnoj inspekciji FBIH. Dakle Kajtaz je zaposlen na osnovu krivotvorene dokumentacije što znači i da bi trebao krivično odgovarati obzirom da je ostvario protupravnu dobit te oštetio budžet FBIH.“

Samo u BIH: Stranka ispred zakona

Iz Vlade FBIH na naše pitanje na koji način će reagovati obzirom na pravosnažne presude u za krivotvorenje konkursne dokumentacije u slučaju Aldena Kajtaza,  dobili smo kratak odgovor da se obratimo Agenciji za državnu službu FBIH:

„U skladu sa zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji BIH, Agencija za državnu službu FBIH provodi konkursnu proceduru za upošljavanje državnih službenika shodno zakonu o državnoj službi u FBIH.“

Iz Agencije za državnu službu FBIH navode da je Zakonom regulisan prestanak radnog odnosa državnom službeniku iz razloga „pribavljanja isprava ili iskaza tokom postupka podnošenja prijava za prijem u državnu službu, za koje se kasnije pokaže da su lažni“.

„Zakonom je regulisan i postupak za prestanak radnog odnosa, odnosno da državnog službenika razriješava rukovodilac organa državne službe, po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije. Dakle zakonom je regulisano da državnog službenika postavlja i razriješava rukovodilac organa državne službe, a ne Agencija za državnu službu Federacije BiH. U predmetnom slučaju Agencija za državnu službu Federacije BiH nije zaprimila zahtjev rukovodioca za mišljenje za prestanak radnog odnosa Aldenu Kajtazu, sekretaru Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.“

Drugim riječima pokretanje smjene Aldena Kajtaza treba da pokrene rukovodilac Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Obzirom da se Kajtaz nalazi na čelu ovog ministarstva zahtjev za vlastitu smjenu bi trebao sam da pokrene.

„Da li će dati ostavku na poziciju unutar ovog ministarstva?“ bilo je jedno od pitanja koja smo uputili gosp. Aldenu Kajtazu. Odgovore na postavljenja pitanja direktno Kajtazu kao i Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke još uvijek čekamo.

 TAČNO.NET

Previous articleMilanović podržava kandidaturu Ukrajine za EU, ali i BiH i Kosovo, poslao važnu poruku Srbiji
Next articleFOTO: Ljepota s Ljubuše u hladno ožujsko jutro