Home Kultura Tjedni Komentar “Narod je Nepob(j)ediv”…….@

Tjedni Komentar “Narod je Nepob(j)ediv”…….@

672
0
SHARE

Razmišljam, nakon sveukupnih događanja da završim sa kolumnama, pa prije rođendana bacim olovku. Nekako osjećam kako je vrijeme povuć se. Vjerovao sam da mogu pomoći i svoje iskustvo prenijeti na druge te potaknuti na stvarno zajedništvo i jedistvo, potaknuti rad prvaka hrvatskog naroda. Koliko sam uspio ne vidim. Osjećam da sam sve rekao a ponavljanje nikom ne treba. Savjet nije potreban kako narod kaže “pametan zna a budala ne sluša”

Smjena generacija je neminovna, pa dobro neka svatko nosi svoj križ kako zna i umije.

Biološki Rat(Corona Virus)

Posebno nakon ( ovog.Corona Virus rata je bilo teško promatrati raznorazne više i manje sposobne kako šute i ne brane krvlju plaćenu domovinu.
Teško je bilo promatrati kako  se ne zna tko su generali, mnogo ih je prisvojilo zasluge drugih, mnogi su generali bez vojske, a mnogi ni ratni put svoj ne znaju, niti protiv koga su se borili, na kojim bojišnicama, sa kojim suborcima, ali činove su spremni primiti. Masku na lice, čin na ramena, kangar odijelo i perlonka košulja
Ipak ramska kravata prepoznatljiva je i vidljiva izdaleka. Bolje je još malo sačekati za činove, kao što je govorio pokojni general (pokoj mu duši prerano napusti nas i ovaj svijet)
“daj mu Anđelko dvije hiljade maraka, ne daj čin jer narod mora vodit, ovi generali su čudo, samo mogu između sebe zapovijedat, a oni bi da ih narod sluša, ostavimo ovo za analitičare kad se završi, a ne sami sebe hvaliti za sposobnosti” Pokazna Vježba)
Danas ne čine analize vrijednosti ni uvažavanja najboljih. Primjera radi, tko spominje tada najškolovanijeg hrvata doktora obrane pokojnog generala Martina Bevadu koji je reagirao 1989 god. i upućivao kako se “zapadna Hercegovina brani na Busku a ne na Vinjanima (ni donjim ni gornjim)”
Tko se spominje pokojnog pukovnika Jerku Šarca koji je na Kruševu uspostavio prvu liniju obrane i tom prigodom kaza;
“pročitaj šta piše u pravilu službe- NAROD JE NEPOBJEDIV”
Ili još jednom da se spomenem pokojnog generala Pere Čavara koji je zapovijedao obranom za vrijeme oslobađanja Mostara i njegove čuvene izjava:
“Ljudi se bore da pobjede unutar stranke, a ako ne uspiju tada se bore da pobijede stranku”
Čini mi se da je došlo to vrijeme, ako narod ne pobijedi unutar stranke vodit će se borba da narod pobijedi stranku, a to nije više moja utakmica. To je utakmica novih generacija.
Kao u domovinskom ratu. Ja sam imao višu stožernu završenu prije rata i to je jedina razlika.
Dolazi vrijeme kulture i športa kao i poezije.
Najavljujem:
naredni moj komentar će biti nakon neriješenog rezultata, dolaze produžetci pa penali.
Mladen Ljubić-Vajta