Home Ostalo Zovu me Sjećanja”Operacija Maestral”Govor generala zbora HVO-a Stanka Sopte, ratnog zapovjednika hrvatskih...

Zovu me Sjećanja”Operacija Maestral”Govor generala zbora HVO-a Stanka Sopte, ratnog zapovjednika hrvatskih snaga na glavnom smjeru oslobađanja Jajca

754
0

Poštovani prijatelji,

i ove godine, lijepo vas je vidjeti i pogledom zagrliti ovdje u Jajcu. Pozovimo u misli sve naše suborce koji s nama ovaj boj izvojevaše na današnji dan prije 25 godina. Budimo jedno Hrvatsko srce kao što smo tada bili!

Nakon 3 godine okupacije Jajca, od strane srpskih vojnih formacija, koje su grad zauzele 29. listopada 1992., te iz njega protjerale preko 30 tisuća ljudi, 13.rujna 1995. oko 10:30 sati  na tvrđavi Hrvoja Vukčića Hrvatinića postrojbe Hrvatskih snaga razvile su Hrvatsku zastavu i obznanile slobodu kraljevskom gradu.

Ova vojno redarstvena operacija nosila je kodno ime „Maestral“ i njom je zapovijedao general pukovnik Ante Gotovina.

Ovom uspjehu hrvatskih bojovnika prethodile su operacije u kojima su oslobođeni Kupres, Grahovo, Glamoč, Knin i Šipovo a potom Drvar, Mrkonjić Grad, deblokiran Bihać i došlo se na domak Banja Luke.

Temelj svih oslobodilačkih vojnih operacija je „Splitski sporazum“ potpisan 22. srpnja 1995. godine, između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine pod naslovom  „Deklaracija o oživotvorenju Sporazuma iz Washingtona, zajedničkoj obrani od srpske agresije i postizanje političkog rješenja sukladno naporima međunarodne zajednice“

Sporazum u prvoj točci definira proširenje i jačanje obrambene suradnje na temelju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine od 21. srpnja 1992.godine.

U tom pogledu Republika i Federacija Bosne i Hercegovine uputile su Republici Hrvatskoj poziv da pruži hitnu vojnu i drugu pomoć u obrani od agresije, posebice u području Bihaća, što je Republika Hrvatska prihvatila.

Dio sporazuma odnosio se na Dogovor o suradnji Glavnoga stožera Hrvatske vojske sa Združenim stožerom ARBH i HVO radi koordinacije obrambenih djelovanja u oblasti zapovijedanja, logistike, vojno-industrijske proizvodnje, komunikacijskih sustava, informacijsko-analitičkih potreba i drugim oblastima.“

Za ovaj sporazum i ukupnu pomoć Bosni i Hercegovini osobito su zaslužni predsjednik RH dr. Franjo Tuđman i ministar obrane RH Gojko Šušak uz partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Bliža kronologija oslobađanja Jajca, operacija MAESTRAL  8. do 15. rujna 1995. tekla je ovako:

Izvodila se unutar OG ISTOK (zapovjednik brigadir Željko Glasnović).

  1. rujna 4.gbr HV-a (zapovjednik stožerni brigadir Damir Krstičević) u jutarnjim satima na Glamočkom bojištu uvedena je kroz borbeni raspored 2. gbr HVO-a (zapovjednik brigadir Stanko Sopta).

4.gardijska brigada Hrvatske vojske zauzima Pribelju, planinski masiv Jastrebnjak i Dragnić Podova.

7.gardijska brigada Hrvatske vojske (zapovjednik stožerni brigadir Ivan Korade) brzim prodorom razbija snage neprijatelja i zauzima prijevoj Mliništa.

1.hrvatski gardijski zdrug (zapovjednik stožerni brigadir Miljenko Filipović) ojačan, 60. desantno gardijskom bojnom „Ludvig Pavlović“ (zapovjednik pukovnik Davor Dodig), dijelom Specijalne  policije MUP-a HR HB (zapovjednik brigadir Zlatan Mijo Jelić)  i Antiterorističkom grupom 72.bojne Vojne policije HV-a (zapovjednik pukovnik Mihael Budimir) zauzima planinu Vitorog.

Nakon djelovanja 4.gbr i 7.gbr Hrvatske vojske, 3.gbr HVO-a (zapovjednik brigadir Ilija Nakić) je preuzela dostignutu crtu  4.gbr i 7.gbr HV-a, prelazi u napadna djelovanja i zauzima područje Poljanice – Planina Klekovača – g.Ribnik.

Nakon uvođenja kroz borbeni raspored 4.gbr HV-a u području Dragnić Podova, 10. na 11. rujna, 2.gbr HVO-a udara u bok i leđa neprijateljskih snaga, vodi žestoke borbe na prostoru od Raduškog kamena do Strojica.

Istog dana brigada je u potpunosti izvršila zadaću, presjekla komunikaciju Strojice – Šipovo i ovladala prostorom sela Ljuša.

U nastavku operacije ide se prema oslobađanju Jajca.

Zapovjednik hrvatskih snaga general pukovnik Ante Gotovina, radi pregrupiranje, formira operativni pravac i određuje glavne snage koje čine: 2.gbr HVO, Specijalna policija MUP-a HR HB, 81.gardijska bojna HV-a (zapovjednik pukovnik Renato Romić), ppn „Gavran 2“ (zapovjednik pukovnik Petar Barbarić), i bojna „Hrvoje Vukčić Hrvatinić“ Jajce  (zapovjednik satnik Branko Bungić).

Zapovjednikom snaga na glavnom pravcu za oslobađanje Jajca imenuje brigadira Stanka Soptu, a zamjenikom brigadira Zlatana Miju Jelića.

Sa snagama u potpori: TRS Hrvatskih snaga (zapovjednici brigadir Marko Rajčić i pukovnik Marko Stojčić), VP HVO-a (načelnik pukovnik Zdenko Klepić), 72. bojna VP HV-a, ZP Tomislavgrad (brigadir Željko Glasinović), ZP Vitez (zapovjednik brigadir Drago Dragičević) i ZP Mostar (zapovjednik brigadir Nedjeljko Obradović).

Dana 12.9.1995. snage na operativnom pravcu nastavljaju napadna djelovanja i nakon cjelodnevnih žestokih borbi na pravcu Strojice-selo Babići – područje Grbavice, zauzimaju ključnu kotu Gorica, čime su stvoreni uvjeti za brz prodor prema Jajcu.

Paralelno na lijevom boku napadna djelovanja provodi 1.gbr HVO-a „Ante Bruno Bušić“ (zapovjednik pukovnik Antun Luburić), 60.dgb „Ludvig Pavlović“, 22.diverzantski odred (zapovjednik pukovnik Predrag Mandić) i satnija taktičkih snajperista Glavnog stožera Hrvatske vojske (zapovjednik satnik Draženko Pervan), te 12. rujna 1995. u večernjim satima oslobađaju grad Šipovo i nastavljaju napadna djelovanja prema selima Trnovo i Majdan.

U noći 12. na 13.rujna borbene grupe 2.gbr HVO-a i Specijalne policije MUP-a HR HB ubacuju se preko Ćorlučkog brda i Paromlina i formiraju mostobran na rijeci Vrbas, te u jutarnjim satima ove dvije postrojbe ulaze u grad Jajce, zauzimaju kotu 453 Tvrđava, te u potpunosti ovladavaju hrvatskim kraljevskim gradom Jajcem.

Dana 14. i 15. rujna u nastavku napadajnih djelovanja, snage 2.gardijske brigade HVO-a, Specijalna policija MUP-a HR HB, bojna Jajce i Gavran-2 i 81.gardijska bojna HV-a, ovladavaju prostorom od Bravnice do Vinca, kanjonom rijeke Rike, te cijelim međuriječjem Vrbasa i Ugra s dominantnim visovima Vitovlje, Ranča i Kljuna, hidroelektranom Jajce 1 i 2,  čime su: područje  Podmilačja, cijelo Pougarje i Dobretići u potpunosti oslobođeni.

Istovremeno sa napadnim djelovanjima na južnom dijelu Jajačke bojišnice, dio snaga 2.gardijske brigade HVO-a, uz sukladno djelovanje sa 81. gardijskom bojnom HV-a, ostvaruje značajan uspjeh i na sjevernom dijelu bojišnice ovladava prostorom sela Barevo i sela Mile, dok 81.gardijska bojna HV-a zajedno s 1.gbr HVO-a ostvaruje uspjeh komunikacijom Jezero – Mrkonjić grad i ovladavaju naseljem Majdan, čime su u potpunosti ostvarene zadaće operacije Maestral.

Dragi prijatelji, ovako je tekao boj za slobodu našeg Jajca. Ovo je istina i nju smo dužni svjedočiti!

Hrabrost, odvažnost i inicijativa, a nadasve  spremnost na žrtvu svakog branitelja bila je temelj i ove veličanstvene pobjede.

Ne bi bilo slobode bez položenih života, bez prolivene krvi branitelja. Otkupljena je žrtvom vitezova. S tugom i ponosom recimo i ne zaboravimo u operaciji MAESTRAL poginulo je 74, a ranjeno 226 bojovnika Hrvatskih snaga. Na spomeniku ispred nas, uklesano je 195 imena poginulih  Jajačkih branitelja.

Svima njima danas zahvaljujemo i spominjemo ih se u molitvi, te molimo dragog Boga da i nas okrijepi ljubavlju i daruje nam snagu da služimo svom narodu kao što su i oni to činili!

Dragi prijatelji, neka vam je sretna Sloboda, čuvajmo je, ljubimo je  i u njoj rađajmo novi život!

Živjeli!

Previous articlePredsjedničko !Obraćanje” Predsjednika prof.sc.dr. Nevenka Hercega
Next articleTjedni Komentar”Radovao bih se kad bi pogriješio”da nema Kampanje u Coroni”