Home Kultura Julineta Jurić “Podnijela sam inicijativu u Skupštini HNŽ-a !

Julineta Jurić “Podnijela sam inicijativu u Skupštini HNŽ-a !

840
0
SHARE
!
Otvaranje radnih mjesta i mogućnost zapošljavanja stručnih suradnika u sustavu predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
Budući da trenutni podaci govore u prilog tome kako je pojava neurorazvojnih poremećaja u konstantnom porastu, danas više od 30% predškolske djece ima neki oblik komunikacijskog ili jezično-govornog poremećaja, što znači da svako treće dijete ima problem koji zahtjeva logopedsku intervenciju, neminovna je činjenica da je nedostatak stručnih suradnika, osobito u sustavima predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, legitiman problem koji zahtjeva brzo i adekvatno rješenje.
Ovom inicijativom se traži otvaranje radnih mjesta i mogućnost zapošljavanja stručnih suradnika u sustavu predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Već postojeća ideja mobilnih stručnih timova se smatra neadekvatnom budući da je njihova funkcija prije svega detekcija, ali ne i intervencija koja je neophodna.
Isključivo pravovremena i adekvatna intervencija stručnih suradnika jamči svakom djetetu, bez obzira na vrstu i stupanj izraženosti poteškoće, mogućnost ostvarivanja svog punog potencijala. Inkluzivno obrazovanje se odnosi na učenike s posebnim obrazovnim potrebama i njihovo uključivanje, bez obzira na talent, poteškoću, socio-ekonomsku pozadinu ili porijeklo, u redovne škole i razrede i mogućnost odgovaranja na njihove individualne  potrebe i ono je dio već postojećeg Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Pravilnika o odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama u osnovnim i srednjim školama i Pedagoškog standarda i normativa osnovnog školstva Hercegovačko- neretvanske županije.
     Napominjemo da se zapošljavanjem stručnog tima dugoročno reducira broj odraslih osoba s poteškoćama, otvara se mogućnost radnog osposobljavanja osoba s izraženim poteškoćama te se u konačnici povećava broj radno sposobnih osoba, što je i ekonomski isplativije. Također, broj stručnih suradnika unutar jednog vrtića i škole nužno je prilagoditi sukladno ukupnom broju djece i ovisno o broju djece s poteškoćama u razvoju, kako bi organizacija rada i djelovanje stručnih suradnika u odgojnom i nastavnom procesu bilo kvalitetno, efikasno, teklo neometano i pozitivno utjecalo na sve uključene (djecu, roditelje, učitelje i nastavnike).