Home Scena Vesna Vrandečić “Živahne note iz srca! “

Vesna Vrandečić “Živahne note iz srca! “

2199
0
Ova prava duhovna obnova,
vraća žešći sjaj u moje oči,
postajem nekako jača i nova
i iz srca mi se sama ljubav toči.
Dok sam unutar sebe birala,
došlo je srce do lijeka,
odmah sam te našla dok sam prebirala,
kroz notu, kao da je izazvana jeka.
Upadam u mila stanja,
bez obzira šta me srce kori,
jer uživa ona Bogom dana blagostanja,
divna je nota koja se ponavlja i ori.
Eto jedan dan posti,
lijepo li je s tobom boraviti,
a i dodjem takodjer do silnih kreposti
i želim, sve sta nije blisko tebi, zaboraviti.
Kao da je unutar mene skupljeno sada janje,
sve od tebe me kao žerava žari,
javlja se ono iskreno, čisto kajanje
i sve se u meni iznutra i izvanka ražari.
Mnogo toga izaziva sjede,
ali ja se ne dam
i kao da me se čeka iza zasjede,
ali ja se uvijek u Tebe uzdam.
Ja bi da se svakom notom slaviš
i da se volja tvoja vrši
i da se proslaviš
i da se u meni šta se može usavrši.
Sjela sam sada za stolac
i guštam kao neka čista vila,
ma i kao apostol
i živa mi nota srce dira kao svila.
autor: Vesna Vrandečić 24.02.2019.Slikovni rezultat za ljubavne note
Previous articleMILJENKA KOŠTRO “LJUBAV NA KUŠNJI I PROPUHU”
Next articleIz Kuta Naše Kraljice Sanijele Matković”….ZalAzak”